Neobjašnjena neplodnost

Neplodnost se smatra neobjašnjenom kada je muškarčevo sjeme normalno kao i ovulacija i jajovodi u žene.

Plodnost se može povećati stimuliranjem razvoja višestrukih folikula (nadzirana hiperstimulacija jajnika); cilj je izazivanje ovulacije >1 oocite (superovulacije). Isprva se, tijekom 3 do 4 menstruacijska ciklusa, ženi daje klomifen citrat te, za izazivanje ovulacije humani korijalni gonadotropin (hCG). Intrauterina inseminacija se učini u slijedeća 2 dana. Ako ne dođe do trudnoće, ženi se daju gonadotropini kao i za liječenje poremećene funkcije jajnika (vidi str. 2142), a nakon toga slijedi hCG te inseminacija unutar slijedeća 2 dana. Tijekom luteinskog razdoblja može biti potrebno nadomještanje progesterona. Početni dan u ciklusu i razina gonadotropina se mogu razlikovati, ovisno o dobi žene i ovarijskoj pričuvi. Uz liječenje klomifenom i gonadotropinima stopa trudnoća iznosi 10 do 15% tijekom prva 4 ciklusa. Ako nakon 4 ciklusa ne dođe do trudnoće, preporučuju se metode potpomognute reprodukcije. Nadzirana hiperstimulacija jajnika može dovesti do višeplodne trudnoće.