Stenoza cerviksa

Stenoza cerviksa je suženje unutarnjeg cervikalnog ušća.

Cervikalna stenoza može biti prirođena ili stečena. Najčešći stečeni uzroci su menopauza, operacija (npr. konizacija, kauterizacija), infekcija, rak cerviksa ili maternice te zračenje. Cervikalna stenoza može biti potpuna ili djelomična. Može dovesti do hematometre (nakupljanja krvi u maternici) ili, u premenopauzalnih žena, do retrogradnog toka menstrualne krvi prema zdjelici, možda izazivajući endometriozu. Također se može razviti piometra (nakupljanje gnoja u maternici), osobito u žena s rakom cerviksa ili maternice.

Česti simptomi u premenopauzalnih žena obuhvaćaju amenoreju, dismenoreju, abnormalno krvarenje i neplodnost. Postmenopauzalne žene mogu dugo vremena biti bez simptoma. Hematometra ili piometra mogu izazvati povećanje maternice ili ponekad opipljivu masu.

Dijagnoza i liječenje

Na dijagnozu se može posumnjati na osnovi simptoma i znakova ili nemogućnosti dobivanja endocervikalnih stanica za dijagnostičke pretrage (npr. za Papanicolaou [Papa] test). Dijagnoza potpune stenoze se postavlja ako se sonda od 1 do 2 mm ne može uvesti u šupljinu maternice. Ako stenoza cerviksa uzrokuje simptome ili abnormalnosti maternice trebalo bi učiniti citološku pretragu cerviksa i biopsiju endometrija kako bi se isključilo rak tih sijela. U postmenopauzalnih žena bez abnormalnosti Papa testa u anamnezi, nije potrebna daljnja obrada.

Liječenje je indicirano samo ako postoje simptomi i znakovi abnormalnosti maternice te se može sastojati od dilatacije cerviksa.