Iscjedak iz bradavice

Iscjedak iz bradavice može biti serozan, mucinozan, mliječan, krvav ili gnojan. Nije nužno abnormalan, čak ni u postmenopauzalnih žena. Rak (obično intraduktalni karcinom ili invazivni duktalni karcinom) mu je uzrok u <10% slučajeva. Ostali slučajevi nastaju zbog endokrinih poremećaja ili dobroćudnih duktalnih promjena (npr. proširenja kanalića, fibrocističnih promjena, intraduktalnog papiloma).

Endokrini uzroci uključuju povišenu razinu prolaktina, što izaziva galaktoreju (izlučivanje mlijeka iz dojki koje nije privremeno povezano s porodom—vidi str. 1187). Uzroci obuhvaćaju tumore hipofize, hipotireozu, kronično zatajenje bubrega i neke lijekove (vidi TBL. 151–3).

Obrada i liječenje

Učini se opći pregled; pregled dojki se usmjerava na pronalaženje kvržice ili upale te na to koji su kanalići (jedan, više njih ili obostrano) zahvaćeni. Premda izgled nije dijagnostički, krvav (i možda guajak pozitivan) iscjedak ukazuje na rak dojke; obostrani mliječni iscjedak iz više kanalića ukazuje na galaktoreju.

Radi se mamografija. Ako je kvržica opipljiva ili vidljiva na mamogramu, nastavlja se obrada kao kod kvržica dojke (vidi str. 2110). Ako se ne pipa kvržica a mammogram je normalan, rak je malo vjerojatan. Ako je iscjedak mliječan, indicirana je endokrinološka obrada. Ako je iscjedak iz jednog kanalića trajan a uzrok ostaje nejasan, za dijagnozu može biti potrebna galaktografija sa ili bez galaktoskopije. Svaka pronađena promjena se odstranjuje.

Endokrini uzroci se rješavaju farmakoterapijom. Ako je iscjedak trajan i smeta bolesnici a uzrok je dobroćudan, obično se izvodi ekscizija kanalića, obično ambulantno u lokalnoj anesteziji, što može prekinuti iscjedak i ublažiti bojazan bolesnice.