Ginekomastija

Ginekomastija je hipertrofija tkiva dojke u muškaraca.

Tijekom puberteta povećanje muške dojke je normalno. Ono je obično prolazno, obostrano, glatko, čvrsto i simetrično raspoređeno ispod areole; dojke mogu biti bolne. Slične se promjene mogu zbiti tijekom starosti ali su češće jednostrane. Većina povećanja je uzrokovana proliferacijom strome a ne kanalića dojke.

Ginekomastija može biti uzrokovana raznim poremećajima (osobito zatajenjem jetre i bubrega; rjeđe, endokrinim poremećajima), lijekovima (npr. zloporabom anaboličnih steroida, antineoplastičnim lijekovima, blokatorima Ca kanala, cimetidinom, digitalisom, estrogenima, izonijazidom, ketokonazolom, metadonom, metronidazolom, rezerpinom, spironolaktonom, teofilinom) i marihuanom.

Ginekomastija se rijetko zamjenjuje s rakom, koji je asimetričan, čvrst i često fiksiran za dermis ili fasciju. Obično je jedina slikovna ili druga pretraga koja je potrebna, mamografija.

U većini slučajeva nije potrebno specifično liječenje jer se ginekomastija obično povlači sama od sebe ili nestaje nakon prestanka primjene lijeka koji ju je uzrokovao (osim možda, anaboličnih steroida) ili izlječenja osnovnog poremećaja. Ako je estetski izgled neprihvatljiv, može se pribjeći kirurškom odstranjenju viška tkiva dojka (npr. samo sukcijskoj lipektomiji ili estetskom kirurškom zahvatu).