Bol i kvržice u dojci

Etiologija

Fibrocistična promjena (prije, fibrocistična bolest) je sveobuhvatni naziv koji se odnosi na bolnost dojki, ciste u dojci i neodređenu kvrgavost a koji se mogu pojavljivati zasebno ili zajedno; dojke imaju čvorastu i gustu građu i često su bolne prilikom palpacije. Fibrocistična promjena uzrokuje najčešće opisivane simptome sa strane dojke i ima mnoge uzroke. Većina uzroka nije povezana s povećanom opasnošću od raka; oni obuhvaćaju adenozu, proširenje izvodnih kanala, jednostavni fibroadenom, fibrozu, mastitis, blagu hiperplaziju, ciste i apokrinu ili pločastu metaplaziju. Drugi uzroci, osobito ako je fibrocističnu promjenu potrebno bioptirati, mogu malo povećati opasnost od raka dojke (vidi str. 2111). Fibrocistične su promjene češće kod žena s ranijom menarhom, onih koje su prvo živo dijete rodile u dobi >30 god. ili nulipara.

Fibroadenomi su tipično bezbolne kvržice koje se pipaju kao mali, glatki kamenčići. Obično se razvijaju u mladih žena, često tinejdžerki i mogu se zamijeniti s rakom premda su dobroćudni te bolje ograničeni i pokretni. Čini se kako jednostavni fibroadenom ne povećava opasnost od raka dojke; složeni fibroadenom može neznatno povećati opasnost.

Trauma stijenke prsnog koša ili prenapregnutost pektoralnih mišiča (npr. zbog tjelovježbe ili dizanja tereta) mogu uzrokovati bol koju bolesnice mogu protumačiti kao da potječe od dojke. Tupa ozljeda uzrokuje ograničenu nekrozu masti, koja može stvoriti nenaglašene bolne kvržice duboko unutar tkiva dojke ili neposredno ispod kože i povezane s njom.

Hormonske promjene mogu izazvati premenstrualne cikličke simptome sa strane dojke, poput povećanja, napetosti i boli.

Infekcije dojke (mastitis—vidi str. 2211) uzrokuju bol, crvenilo i edem; apsces može stvoriti nenaglašenu masu. Infekcije su izrazito rijetke, osim tijekom puerperija (babinja) ili nakon ubodne ozljede. Mogu se razviti nakon kirurškog zahvata na dojci. Puerperalni mastitis, obično posljedica Staphylococcus aureusa, može uzrokovati opsežnu upalu i jaku bol u dojci, ponekad uz apsces. Ako se infekcija razvije u drugim okolnostima, odmah bi trebalo potražiti podležeći rak.

Galaktokela je okrugla, pomična, mlijekom ispunjena cista koja se obično pojavljuje 6 do 10 mj. nakon prestanka dojenja. Takve se ciste rijetko inficiraju.

Rak različitog tipa se može manifestirati u vidu kvržice ili bolova (oko 5%).

Obrada i liječenje

Bolne i osjetljive kvržice gumaste konzistencije u mlađe žene sa sličnim prethodnim nalazima u anamnezi ukazuje na fibrocistične promjene. Nepravilna kvržica tvrda poput kamena s uvlačenjem kože ukazuje na rak. Međutim, kako se manifestacije dobroćudnih i zloćudnih promjena u značajnoj mjeri preklapaju i kako neotkrivanje raka ima značajne posljedice, rade se pretrage u svrhu isključivanja raka dojke.

U početku, liječnici pokušavaju razlikovati solidne od cističnih kvržica jer su ciste rijetko zloćudne. Obično se izvodi pretraga ultrazvukom. Promjene koje se doimaju cističnima ponekad se prazne aspiracijom a solidne se procjenjuju mamografijom nakon koje slijedi biopsija pod radiološkim nadzorom. Neki liječnici procjenjuju sve kvržice pomoću aspiracije; ako se ne dobije tekućina ili ako se aspiracijom kvržica ne ukloni, radi se mamografija i biopsija pod radiološkim nadzorom.

Tekućina aspirirana iz ciste se šalje na citološku pretragu samo ako je krvava, ako se dobije vrlo malo tekućine ili ako nakon aspiracije ostaje masa. Bolesnice se nakon 4 do 8 tj. ponovno pregledavaju. Ako se cista više ne pipa, smatra s dobroćudnom, ako je recidivirala aspirira se ponovno i sadržaj se šalje na citologiju bez obzira na izgled. Treći recidiv ili trajanje mase nakon prvotne aspiracije (čak i ako je citološki nalaz negativan) zahtijeva biopsiju.

Fibroadenomi se obično mogu ekscidirati u lokalnoj anesteziji, no često recidiviraju. Nakon što je bolesnica imala nekoliko fibroadenoma za koje je potvrđena dobroćudnost, može se odlučiti protiv ekscizije slijedećeg. Za ublažavanje simptoma fibrocistične bolesti mogu se primijeniti paracetamol, NSAID, vitamin E i sportski grudnjak.