Zatajenje bubrega

Zakazivanje bubrega se obično dijeli na akutno i kronično. Prvo se razvija naglo, većinom u par dana, dok drugo napreduje polako, mjesecima i godinama, ali postoje i preklapanja ova dva oblika.