Sindromi abnormalnog bubrežnog transporta

Mnoge tvari se luče i reapsorbiraju u bubrežnim kanalićima, poput elektrolita, protona, HCO3 molekula ili slobodne vode. Poremećaji ovih procesa uzrokuju stanovite kliničke sindrome.