Renovaskularne bolesti

Žilni poremećaji bubrega mogu dovesti do djelomične ili potpune okluzije velikih, srednjih ili malih bubrežnih žila, a najčešće pogađaju glomerule (str. 1996). Glomerule zahvaća i sistemski vaskulitis (str. 272).