Metastatski rak bubrega

Ekstrarenalni maligni tumori mogu metastazirati u bubrege.

Najčešće su to melanomi i solidni tumori, posebno pluća, dojke, želuca, crijeva, ženskih spolnih organa i gušterače. Leukemije i limfomi mogu zahvatiti bubrege, koji se tada povećavaju, često nesimetrično.

Bez obzira na opsežno prožimanje intersticija, simptomi su rijetki i bubrežne su funkcije održane. Nema proteinurije ili je ona beznačajna, a razine kreatinina i ureje se rijetko podižu, osim u slučaju komplikacije (npr. uratna nefropatija, hiperkalcijemija, bakterijska infekcija).

Bubrežne presadnice se obično ustanove pri obradi primarnog tumora ili usput kod slikovnog prikazivanja trbuha. Ako primarni tumor nije poznat, obrada se nastavlja kao za karcinom bubrega (str. 2055). Provodi se sistemsko liječenje primarnog tumora, dok je kirurška intervencija rijetka.