Pristup genitourinarnom bolesniku

Premda neke bolesti zahvaćaju kako bubrege tako i donje mokraćne putove (npr. pijelonefritis), nefrološke i urološke promjene obično traže zasebne pristupe. U česte genitourinarne (GU) simptome spadaju dizurija, hematospermija, hematurija, proteinurija, tvorbe u mošnjama i bol u testisima. Za inkontinenciju vidi str. 1951, za infekcije mokraćnih putova str. 1968, a za prijapizam str. 2039.