Infekcije mokraćnih putova

Uroinfekcije (URI) mogu se podijeliti na one gornjih putova, u koje spadaju bubrezi i ureteri, i one donjih putova, tj. mjehura, uretre i prostate. U praksi, osobito u djece, razlikovanje je međutim teško ili nemoguće. Infekcija se osim toga zna premještati iz jednog u drugi predio.

Većina URI uzrokovana je enteričkim bakterijama. Ostatak je posljedica spolno prenosivih patogena (Pogl. 194, str. 1650), mikobakterija (str. 1508), gljivica (str. 1523 i 1974) ili parazita. Glavne parazitne bolesti su filarijaza, trihomonijaza, lišmanijaza, malarija i shistosomijaza, o kojima se govori u drugim poglavljima ovog PRIRUČNIKA. Od parazita u SAD–u je česta samo trihomonijaza. Adenovirusima se pripisuje hemoraški cistitis.