Cistična bolest bubrega

Stanje može biti nasljedno (policistična bolest bubrega, nefronoftiza, medularna cistična bolest), urođeno (renalna cistična displazija, medularni spužvasti bubreg), dio sindroma malformacije ili stečeno (solitarne ili multiple ciste)—vidi TBL. 232–1.