Bolesti penisa i skrotuma

Poremećaji vanjskih muških genitala su svakako psihološki neugodni, a često i ozbiljni (urođene mane vidi na str. 2435 i 2436).