Šećerna bolest i otkloni mijene ugljikohidrata

Šećerna bolest i njene komplikacije (dijabetična ketoacidoza, neketotični hiperosmolarni sindrom) predstavljaju najčešće otklone metabolizma ugljikohidrata, no važni su i alkoholna ketoacidoza te hipoglikemija.