Poremećaji prometa magnezija

Mg je 4. najzastupljeniji kation u organizmu. Odrasla osoba teška 70 kg ima oko 1000 mmol (2000 mEq) Mg u svom organizmu. Oko 50% Mg je zatvoreno u kosti i nije dostupno brzoj izmjeni s drugim odjeljcima. Vanstanična tekućina sadrži oko 1% ukupnog Mg u tijelu, a ostatak je u stanicama. Normalne razine Mg u plazmi iznose 0,7–1,05 mmol/L (1,4–2,1 mEq/L).

Održavanje plazmatskih koncentracija Mg ovisi uglavnom o dijetnom unosu te bubrežnom i crijevnom zadržavanju. Unutar 7 dana od započinjanja dijete siromašne na Mg, izlučivanje kako stolicom tako i mokraćom pada na 0,5 mmol/ dan.

Oko 70% plazmatskog Mg se ultrafiltrira u bubrezima, a ostatak je vezan o bjelančevine. Stopa ovog vezanja ovisi o pH. Između plazmatskih razina i ukupnog ili unutarstaničnog Mg ne postoji naročit reciprocitet, ali izrazita hipomagnezijemija obično ukazuje na smanjenje tjelesnih depoa.

Mnogi enzimi ovise o Mg; neophodan je u svim enzimskim procesima oko ATP i u nizu enzima uključenih u metabolizam nukleinskih kiselina, potreban je za aktivnost kofaktora tijamin pirofosfata, a izgleda da stabilizira i strukturu makromolekula poput DNK i RNK. Promet Mg je na nejasan način usko povezan s metabolizmom K i Ca.