Psorijaza i bolesti praćene ljuskanjem

Psorijaza, parapsorijaza, pityriasis rosea, pityriasis rubra pilaris, pityriasis lichenoides, lichen planus i lichen sclerosus su različite bolesti sakupljene zajedno jer njihove primarne promjene imaju slične osobine: oštro ograničene ljuskave papule ili plakove, bez vlaženja, krusta i ekskorijacija. Bolesti se međusobno razlikuju prema izgledu i raspodjeli tih promjena.