Panikulitis

Panikulitis je upala potkožnog masnog tkiva.

Uzroci su mnogobrojni, uključujući in fekciju (najčešće), fizikalne čimbenike (npr. hladnoću, ozljedu), proliferativne bo lesti i bolesti vezivnog tkiva (npr. SLE, sklerodermija). Specifični oblik panikuliti sa je nodozni eritem (vidi str. 975). Mehani zam djelovanja ovisi o uzroku. Dijagnoza se postavlja kliničkom obradom i biopsi jom. Liječenje ovisi o osnovnom uzroku.