Kronična paronihija

Kronična paronihija je recidivirajuća ili trajna upala ruba nokta, tipično na prstima ruku. Kronična paronihija nastaje skoro uvijek u osoba čije su ruke kronično vlažne (npr. perači posuđa, barmeni, kućanice), osobito ako su dijabetičari ili su imunokompromitirani. Candida se često nalazi, no njezina uloga u etiologiji nije jasna; njezino iskorjenjivanje ne dovodi uvijek do izlječenja. Bolest može biti u obliku nadražujućeg dermatitisa sa sekundarnom gljivičnom kolonizacijom.

Rub nokta je bolan i crven, kao kod akutne paronihije, ali skoro nikad nema nakupljanja gnoja. U konačnici nastaje gubitak kožice i odvajanje nokta od ležišta. Tako nastaje prostor koji omogućuje ulazak nadražujućih sredstava i mikroorganizama. Nokat se iskrivljuje.

Dijagnoza se postavlja klinički. Primarno liječenje je održavanje ruku suhima, te pomaganje da kožica zatvori prostor između ruba i ležišta nokta. Ako je dodir s vodom nužan, rabe se rukavice ili zaštitne kreme. Može pomoći lokalna primjena kortikosteroida. Liječenje gljivica pomaže samo u smanjenju broja koloniziranih gljivica. Nanošenje 3%–tnog timola u etanolu na područje koje je ostalo bez kožice pomaže održavanju tog prostora čistim i bez mikroorganizama.