Hirzutizam

Hirzutizam je pretjerana dlakavost koja se pojavljuje uz virilizaciju ili bez nje.

Hirzutizam je pretjerana dlakavost koja se pojavljuje uz virilizaciju ili bez nje. Hirzutizam je skoro isključivo problem žena, kad njihova tjelesna dlakavost poprimi izgled ili raspodjelu sličnu onoj kod muškaraca. Granica za “previše dlake” je ponajviše kulturološki uvjetovana. Hirzutizam zabrinjava neke muškarce kada na leđima budu jako dlakavi.

Hirzutizam su u žena može pojaviti s virilizacijom, kod koje se razvijaju druge promjene uzrokovane androgenima poput gubitka menzesa, produbljenje glasa i hipertrofije klitorisa. Skoro svi slučajevi hirzutizma s virilizacijom su uzrokovani endokrinim poremećajima koji pogađaju jajnike (vidi str. 2078) ili nadbubrežne žlijezde (vidi str. 1211) te su zdravstvene a ne samo kozmetičke tegobe. Hirzutizam bez virilizacije je najčešće genetski ili fiziološki (nastajući u trudnoći ili nakon menopauze) te ponajviše kozmetička tegoba. Međutim, također ga mogu uzrokovati lijekovi (osobito fenitoin, kortikosteroidi i progestini) ili može biti znak endokrine (štitnjača, akromegalija) ili metaboličke (porfirija) bolesti.

Dijagnostičke pretrage u muškaraca nisu potrebne. U žena, dijagnoza se postavlja na osnovi laboratorijske obrade, uključujući razinu slobodnog i ukupnog testosterona, dehidroepiandrosteron sulfata, folikulo–stimulirajućeg hormona (FSH), luteinizirajućeg hormona (LH) i prolaktina u serumu; može se potražiti savjet endokrinologa.

Blagi se slučajevi mogu liječiti bez liječnika, depilacijom. Ovi su postupci privremeni i nadražuju kožu. Višak dlaka se može odstraniti diodnim laserom ili lokalnom primjenom kreme ornitin dekarboksilaza inhibitora te liječenjem svakog osnovnog endokrinog poremećaja.