Folikulitis

Folikulitis je bakterijska infekcija folikula dlake.

Folikulitis obično uzrokuje Staphylococcus aureus ali ponekad i Pseudomonas aeruginosa (folikulitis kupača u toplom bazenu) ili drugi uzročnici. Folikulitis toplog bazena nastaje zbog neodgovarajuće obrade vode klorom ili bromom.

Znakovi folikulitisa su površinska pustula ili upalni čvor oko dlačnog folikula. Simptomi su blaga bol i nadražaj. Inficirane dlake lako ispadaju ili se odstranjuju, a razvijaju se nove papule. Urastanje čvrstih dlaka u kožu može uzrokovati kronični slabi nadražaj ili upalu koja može oponašati infektivni folikulitis (pseudofolliculitis barbae – vidi str. 1008).

Budući da većinu folikulitisa uzrokuje S. aureus, lokalno se 2×/dan 7–10 dana može nanositi klindamicinski 1%–tni losion ili gel. Druga je mogućnost pranje 5%–tnim benzoil peroksidom prilikom tuširanja 5–7 dana. Kod opsežnog zahvaćanja kože može biti potrebno sistemsko liječenje (npr. cefaleksin 250–500 mg PO 4×/dan, 10 dana). Ako poduzete mjere ne dovedu do izlječenja, sadržaj pustule se oboji po Gramu i uzgaja u kulturi kako bi se isključila gram–negativna etiologija a bris iz nosnica se nasađuje zbog utvrđivanja nosilaštva stafilokoka. Istrgnuta dlaka se mora pregledati u nativnom (vlažnom) razmazu s kalijevom lužinom, kako bi se isključio gljivični folikulitis.

Folikulitis toplog bazena se obično povlači bez liječenja. Međutim, potrebno je odgovarajuće kloriranje bazenske vode kako bi se spriječili recidivi a druge osobe zaštitilo od infekcije.