Bakterijske infekcije kože

Bakterijske kožne infekcije mogu biti primarne, ili sekundarne infekcije drugih kožnih promjena. Primarne infekcije obično odmah reagiraju na sistemsku primjenu antibiotika. Sekundarne infekcije se liječe sporije, uz potrebu kompliciranijih načina primjene. Recidivirajuće infekcije