Temporomandibularni poremećaji

Izraz temporomandibularni poremećaji je naziv pod kojim se kriju stanja koja dovode do disfunkcije čeljusnog zgloba ili bolova u području čeljusti i lica, često oko temporomandibularnog zgloba (TMZ), uključujući i žvakaće i druge mišiće glave i vrata, fasciju ili oboje. Smatra se da netko ima temporomandibularni poremećaj samo ako je bol ili ograničenje pokretljivosti dovoljno izraženo da zahtijeva zdravstvenu skrb.

Temporomandibularni poremećaji su tipično multifaktorni, ali su većinom povezani s poremećenim pokretom kondila mandibule u glenoidnoj fosi ili u odnosu na diskoidnu hrskavicu zgloba (vidi SL. 97–1). Ovaj disk, koji ima prstenast oblik, bez otvora u sredini je oblikom sličan eritrocitu a služi kao jastučić između dvaju zglobnih površina. Uzroci za taj poremećeni pokret su stiskanje zuba i škrgutanje, trauma, artritis i malokluzija te nedostatak zuba. Čak i trauma uzrokovana neprekidnim žvakanjem žvakaće gume može biti dovoljna da se zglob ošteti.

Dijagnoza

Poremećaje samog TMZ treba razlikovati od brojnih stanja koja ih oponašaju (vidi TBL. 97–1). Bol koja se pojavljuje prilikom pritiska prstom na zglob dok su usta otvorena ukazuje na TMZ.

Bolesnika se zamoli da opiše bol i pokaže bolna područja. Palpira se okcipitalne mišiće te svaku od velikih mišićnih skupina koje su uključene u žvakanje, tražeći opću osjetljivost i žarišne točke (točke kojih se bol širi u drugo područje). Bolesnika se promatra kako otvara i zatvara usta što je više moguće. Kad bolesnik otvara i zatvara usta uz spojene gornje i donje središnje sjekutiće (koji su normalno u središnjoj liniji) poredane okomito, središnja linija mandibule je tipično pomaknuta prema bolnoj strani. Palpacijom i auskultacijom zgloba tijekom otvaranja i zatvaranja usta mogu se otkriti bol, škljocanje ili pucketanje. Pokretanje kondila se najbolje može opipati postavljanjem 5. prstiju u vanjske slušne hodnike uz vrlo blagi pritisak prema naprijed dok bolesnik pomiče čeljust.

Sl. 97–1. Temporomandibularni zglob.

Sl. 97–1. Temporomandibularni zglob.

Zglob se sastoji od kondila mandibule i glenoidne fose temporalne kosti; između zglobnih površina se poput jastučića nalazi hrskavični zglobni disk.

TABLICA 97–1

NEKA STANJA KOJA MOGU OPONAŠATI TEMPOROMANDIBULARNE POREMEĆAJE

SIMPTOM

POREMEĆAJ

Glavobolje

Sinusitis

Temporalni arteritis

Napetost, migrena i klasterske glavobolje

Bol

Postherpetična neuralgija

Refleksna simpatička distrofija ili traumatski neurom nakon operacija glave i vrata

Zubobolja

Neuralgija trigeminusa

Bol praćena slušnim tegobama

Opstrukcija zvukovoda ili

Eustahijeve tube

Otitis media

Bol u području glave, vrata i drugim područjima tijela

Fibromijalgija

Generalizirana miofascijalna bol

Bol, obamrlost

Intrakranijalna aneurizma

Metastatski tumori

Bol koja se širi u područje temporomandibularnog zgloba a

Trzajne ozljede mišića ili vratne kralježnice

Bol koja se pogoršava kad bolesnik guta ili okreće glavu i

Bolesti vratne kralježnice ili mišića

Eagleov sindrom (kalcifikacija stiloidnog nastavka)

Neuralgija glosofaringealnog živca

Subakutni tireoiditis

Trizmus

Prijelom luka zigomatične kosti s uleknućem

Infekcija

Osteohondrom koronoidnog nastavka

Perikoronitis