Hereditarni nepolipozni kolorektalni karcinom

Hereditarni nepolipozni kolorektalni karcinom (HNPKK) je autosomno dominantna bolest odgovorna za 3–5% slučajeva kolorektalnog karcinoma. Simptomi, inicijalna dijagnoza i liječenje su slični kao i kod drugih oblika kolorektalnog karcinoma. Sumnja na HNPKK postavlja se na osnovi anamneze a potvrđuje genetskim testiranjem. Ove bolesnike treba također podvrgnuti odgovarajućim dijagnostičkim pretragama za isključivanje drugih malignoma, osobito raka endometrija i ovarija.

Bolesnici s jednom od brojnih poznatih mutacija imaju 70 do 80%–tni doživotni rizik za razvoj kolorektalnog karcinoma. Uspoređujući sa sporadičnim slučajevima karcinoma kolona, HNPKK se javlja u mlađoj dobi (srednje četrdesete), a promjene su proksimalnije od splenične fleksure. Prekursorske lezije obično čini jedan adenom kolona za razliku od multiplih adenoma u bolesnika s FAP–om, drugog glavnog nasljednog oblika kolorektalnog karcinoma.

Uza sve navedeno, slično FAP–u, javljaju se i brojne izvancrijevne manifestacije. Nemaligni poremećaji su mrlje boje bijele kave, sebacealni tumori žlijezda i keratoakantomi. Česti su pridruženi malignomi kao što su tumori endometrija (rizik 39%) i ovarija (rizik 9%). Bolesnici također imaju povećan rizik od raka uretera, bubrega, želuca, bilijarnog stabla i tankog crijeva.

Simptomi, znakovi i dijagnoza

Simptomi i znakovi su slični onima kod drugih oblika kolorektalnog raka, a to se odnosi i na postavljanje dijagnoze i liječenje. Specifična dijagnoza HNPKK–a potvrđuje se genetskim testiranjem. Međutim, odluka o tome koga testirati je teška zbog toga što ne postoji tipična klinička slika (za razliku od FAP). Stoga je za postavljanje sumnje na HNPKK nužna detaljnija obiteljska anamneza koju treba uzeti svim mlađim bolesnicima u kojih je dijagnosticiran kolorektalni karcinom.

Da bi se zadovoljili Amsterdamski II kriteriji za HNPKK, moraju postojati sva tri sljedeća elementa iz anamneze: (1.) tri ili više rođaka s KRK ili HNPKK, (2.) kolorektalni karcinom zahvaća barem dvije generacije i (3.) barem jedan slučaj KRK prije dobi od 50 godina.

Bolesnike koji zadovoljavaju ove kriterije potrebno je podvrgnuti testiranju tumorskog tkiva na DNK abnormalnosti nazvane mikrosatelitska nestabilnost (MSN). Ukoliko se MSN dokaže, indicirano je testiranje na mutacije specifične za HNPKK. Drugi stručnjaci koriste dodatne kriterije (npr. Bethesda kriteriji) za započinjanje MSN testiranja. Ukoliko MSN testiranje nije lokalno dostupno, bolesnika treba uputiti u centar gdje je to moguće.

Bolesnike u kojih je potvrđen HNPKK treba dalje pretraživati na druge malignome. Za rak endometrija preporučljivo je učiniti aspiraciju endometrija ili transvaginalni ultrazvuk jednom godišnje; za rak ovarija transvaginalni ultrazvuk i serumski CA 125 jedanput godišnje. Opcije uključuju i profilaktičnu histerektomiju i ovarijektomiju. Analiza urina može koristiti kod tumora bubrega.

Rođaci bolesnika s HNPKK u prvom koljenu trebaju učiniti kolonoskopiju svakih godinu do dvije, počevši u 20–tim godinama te jednom godišnje nakon 40–te godine. Žene koje su u rodu u prvom koljenu treba testirati jednom godišnje na rak endometrija ili ovarija. Daleki krvni rođaci trebaju se genetski testirati; ukoliko su rezultati negativni, kolonoskopiju treba činiti s jednakom učestalošću kao i bolesnicima s prosječnim rizikom.