Gastrointestinalni stromalni tumori

Gastrointestinalni stromalni tumori (GIST) su tumori GI trakta koji nastaju iz mezenhimalnih prekursorskih stanica u stijenci crijeva. Nastaju uslijed mutacija gena za receptor faktora rasta, C–KIT. Neki su prouzročeni prethodnom radioterapijom abdomena zbog drugih tumora.

Ovi tumori su spororastući. Maligni potencijal se kreće od minimalnog do značajnog. Većina (60–70%) se javlja u želucu, 20–25% u tankom crijevu, a mali broj u jednjaku, kolonu i rektumu. Prosječna životna dob u kojoj se javljaju je između 50. i 60. godine.

Simptomi ovise o lokalizaciji. Uključuju krvarenje, dispepsiju i opstrukciju. Dijagnoza se obično postavlja endoskopijom iz bioptata a endoskopskim ultrazvukom se određuje stadija tumora. Liječe se kirurški. Uloga zračenja i kemoterapije je nejasna. Inhibitor tirozin kinaze, imatinib se pokazao učinkovitim.