Pristup bolesniku s tegobama donjeg GI trakta

Tegobe vezane uz donji GI trakt su zatvor, proljev, vjetrovi, nadutost, rektalna bol ili krvarenje (vidi Pogl. 20). Što se tiče problema gornjeg GI trakta tegobe proizlaze iz fizičkih bolesti ili predstavljaju funkcionalni poremećaj (to znači da nije pronađen nikakav psihološki uzrok nakon opsežnog ispitivanja). Razlozi funkcionalnih simptoma nisu jasni. Dokazi ukazuju da bolesnici s funkcionalnim simptomima imaju probleme nocicepcije, tj. oni doživljavaju kao neugodne osjećaje (npr. luminalna distenzija, peristaltika) one koje drugi ljudi ne doživljavaju tako.

Niti jedna tjelesna funkcija nije varijabilnija i podložnija vanjskim utjecajima od defekacije. Crijevne navike razlikuju se od osobe do osobe i na njih utječe dob, psihološko stanje, prehrana, društveni i kulturni utjecaji. Pojedinci ne mare o navikama stolice. U zapadnim društvima normalna učestalost stolice varira od 2 do 3/dan do 2 do 3/tjedan. Promjene u učestalosti stolice, konzistenciji, volumenu ili sastavu (tj. krv, sluz, gnoj ili pretjerana količina masti) mogu ukazivati na bolest.