Divertikuli želuca i tankog crijeva

Divertikuli želuca iznimno su rijetki ali se u duodenumu javljaju u gotovo 25% ljudi. Većina duodenalnih divertikula je solitarna, a locirani su u drugom segmentu duodenuma u blizini Vaterove ampule (periampularni). Jejunalni divertikuli nalaze se u otprilike 0,26% bolesnika te su češći u bolesnika s poremećajem motiliteta crijeva. Meckeleov divertikul lociran je u distalnom ileumu. Duodenalni i jejunalni divertikuli su asimptomatski u >90% slučajeva i obično se slučajno utvrđuju prilikom radioloških ili endoskopskih pretraga gornjeg dijela GI trakta zbog drugih bolesti. Rijetko, divertikuli tankog crijeva krvare ili se inflamiraju, uzrokujući bol i mučninu. Ponekad divertikuli mogu perforirati. Zbog nejasnih razloga, bolesnici s periampularnim divertikulima imaju povećani rizik za nastanak žučnih kamenaca i upalu gušterače. Liječenje zahtijeva kiruršku resekciju; međutim, kliničar mora biti vrlo oprezan kad savjetuje kirurški zahvat u bolesnika s divertikulom i neodređenim GI simptomima (npr. dispepsija).