Ruptura jednjaka

Ruptura jednjaka može biti jatrogena, za vrijeme endoskopskih zahvata ili druge uporabe instrumenata, te spontana (Boerhaaveov sindrom). Bolesnici su lošeg općeg stanja, sa simptomima medijastinitisa. Dijagnoza se postavlja ezofagografijom s kontrastom topljivim u vodi. Potrebni su hitni kirurški zahvat i drenaža.

Endoskopski zahvati su najčešći uzrok rupture jednjaka, ali su moguće i spontane rupture, tipično povezane s povraćanjem, štucanjem ili gutanjem krupnih komada hrane. Najčešće mjesto rupture je lijeva strana distalnog jednjaka. Kiselina i želučani sadržaj izazivaju galopirajući medijastinitis i šok. Pneumomedijastinum je čest.

Simptomi i znakovi

Simptomi su bol u prsištu i trbuhu, povraćanje, hematemeza i šok. Potkožni emfizem je palpabilan u oko 30% bolesnika. Može biti izraženo i medijastinalno škripanje (Hammanov znak), pucketajući zvuk istovremen sa srčanom akcijom.

Dijagnoza i liječenje

RTG snimka toraksa i abdomena pokazuje zrak u medijastinumu, pleuralni izljev ili proširen medijastinum. Dijagnoza se potvrđuje ezofagografijom s kontrastom topljivim u vodi koji ne izaziva iritaciju medijastinuma, za razliku od barija. CT toraksa pokazuje zrak i tekućinu u medijastinumu, ali ne pokazuje mjesto perforacije. Endoskopijom se mogu previdjeti manje perforacije.

Bolesnicima preoperativno treba dati antibiotike širokog spektra (npr. gentamicin i metronidazol ili piperalicin/tazobaktam), te IV nadoknaditi tekućinu u slučaju šoka. Unatoč terapiji mortalitet je visok.