Orofaringealna disfagija

Orofaringealna disfagija je otežan prolazak sadržaja iz orofarinksa u jednjak; nastaje zbog poremećaja proksimalno od jednjaka.

Najčešće se javlja u bolesnika s neurološkim ili mišićnim poremećajima koji zahvaćaju skeletne mišiće. Neurološke bolesti su Parkinsonova bolest, moždani udar, multipla skleroza, amiotrofična lateralna skleroza, bulbarni poliomijelitis, pseudobulbarna paraliza i druga oštećenja CNSa. U bolesti mišića spadaju dermatomiozitis, miastenija gravis i mišićna distrofija.

Simptomi su otežan početak gutanja, nazalna regurgitacija te trahealna aspiracija praćena kašljem. Dijagnoza se postavlja pregledom i RTG snimkom pasaže jednjaka. Liječenje je usmjereno prema osnovnoj bolesti.