Infektivne bolesti jednjaka

Infektivne bolesti jednjaka se većinom javljaju u bolesnika s oslabljenim imunološkim sustavom. Primarno se javljaju herpes simpleks virus i citomegalovirus. Simptomi su odinofagija i bol u prsištu. Dijagnoza je endoskopska, uz kultivaciju uzoraka. Liječi se antimikoticima ili antiviroticima.

Infekcije jednjaka su rijetke u bolesnika s normalnim imunitetom. Primarnu obranu jednjaka čine slina, motilitet jednjaka i stanična imunost. Pod povećanim su rizikom za infekciju jednjaka oboljeli od AIDSa i malignih bolesti, osobe s transplantiranim organima, alkoholičari, dijabetičari, pothranjeni, te osobe s poremećajem motiliteta. Kandidijaza se može javiti u bilo kojoj od navedenih skupina, dok se herpes simpleks virus (HSV) i citomegalovirusne (CMV) infekcije najčešće javljaju u bolesnika s AIDSom i transplantiranim organima.

Bolesnici s ezofagitisom uzrokovanim s Candida obično se žale na bolno, ili rjeđe, otežano gutanje. Oko 2/3 ima afte u usnoj šupljini (njihov izostanak ne isključuje zahvaćenost jednjaka). Bolesnicima s odinofagijom i aftama se može dati empirijska terapija, ali ako ne dođe do značajnog poboljšanja u narednih 57 dana potrebno je uraditi endoskopski pregled. Radiološki pregled gutanjem barijeve kaše je manje osjetljiv. Liječi se udarnom dozom flukonazola od 200 mg PO ili IV, a zatim se daje 100 mg PO ili IV kontinuirano 24 sata kroz 1421 dan. Mogu se upotrijebiti i ketokonazol i itrakonazol. Lokalna primjena nije od koristi.

HSV i CMV infekcije se podjednako često javljaju u transplantiranih pacijenata, ali HSV se javlja rano nakon transplantacije, a CMV 26 mjeseci kasnije. U bolesnika s AIDSom, CMV je učestaliji od HSVa, a virusni ezofagitis se uglavnom javlja kada je razina CD4+ <200/μl. U obje infekcije javlja se teška odinofagija.

Za dijagnozu je nužna endoskopska pretraga s citološkim ili histološkim nalazom. HSV se liječi aciklovirom IV 5 mg/kg tjelesne težine kroz 8 sati tijekom 7 dana ili valaciklovirom 1 g PO 3×/dan. CMV se u imunokompromitiranih bolesnika liječi ganciklovirom 5 mg/kg IV svakih 12 sati 1421 dan, a doza održavanja iznosi 5 mg/ kg IV 5 dana/tjedan. Moguće je i liječenje foskarnetom i cidofovirom.