Ezofagealna disfagija

Ezofagealna disfagija je otežan prolazak hrane kroz jednjak. Može biti posljedica mehaničke opstrukcije ili poremećaja motiliteta.

Uzroci mehaničke opstrukcije su intrinzični poremećaji poput peptičkih striktura, karcinoma jednjaka, te postojanja donjeg ezofagealnog prstena. Mehaničku opstrukciju mogu izazvati i poremećaji koji izvana komprimiraju jednjak, npr. prošireni lijevi atrij, aneurizma aorte, vaskularni poremećaji kao što su aberantna a. supklavija (dysphagia lusoria), retrosternalna struma, koštane egzostoze cervikalne kralježnice i tumori prsnog koša, najčešće pluća. Mehaničku opstrukciju rijetko može izazvati i limfom, leiomiosarkom ili metastatski tumor. Oštećenja kemijskim agensima često dovode do striktura.

Poremećaji motiliteta uzrokuju disfagiju zbog disfunkcije glatkih mišića jednjaka (tj. oštećenja peristaltike jednjaka i funkcije donjeg ezofagealnog sfinktera). U poremećaje motiliteta ubrajamo ahalaziju i difuzni spazam jednjaka. Sistemska skleroza također može izazvati poremećaj motiliteta.

Simptomi i znaci

Kod poremećaja motiliteta otežano je gutanje krute i tekuće hrane; kod mehaničke opstrukcije otežano je samo gutanje krute hrane. Meso i kruh uzrokuju najveće poteškoće, ali neki bolesnici ne mogu gutati nikakvu krutu hranu. Bolesnici koji se žale na otežan prolazak hrane u donjem dijelu jednjaka često ispravno lociraju mjesto poremećaja, dok kod bolesnika koji se žale na otežano gutanje u gornjem dijelu to nije slučaj.

Disfagija može biti povremena (npr. zbog donjeg ezofagealnog prstena ili difuznog spazma jednjaka), može napredovati vrlo brzo tijekom nekoliko tjedana ili mjeseci (npr. kod karcinoma jednjaka) ili polako godinama (npr. zbog peptičke strikture). U bolesnika s peptičkom strikturom disfagiji prethodi duga anamneza gastroezofagealne refluksne bolesti.

Dijagnoza i liječenje

Ovisno o tome radi li se o otežanom gutanju krute ili tekuće hrane, mogu se razlučiti poremećaji motiliteta od mehaničkih uzroka disfagije. Potrebno je učiniti kontrastnu RTG pretragu barijem zajedno s krutim zalogajem (najčešće keks ili tableta). Ako se utvrdi opstrukcija, treba učiniti endoskopska pretraga (po mogućnosti i biopsiju) da bi se isključio maligni proces. Ako je nalaz negativan ili ako ukazuje na poremećaj motiliteta, potrebno je ispitati motilitet jednjaka. Liječenje je usmjereno k osnovnom uzroku poremećaja.