Divertikuli jednjaka

Divertikul jednjaka je izbočenje sluznice kroz mišićnu stijenku jednjaka. Mogu biti asimptomatski ili izazivati disfagiju i regurgitaciju. Dijagnoza se potvrđuje RTG pregledom barijevom kašom; kirurški zahvat je rijetko potreban.

Postoji nekoliko vrsta divertikula jednjaka, različite etiologije. Zenkerov (faringealni) divertikul je posteriorna hernijacija sluznice i podsluznice kroz krikofaringealni mišić. Najvjerojatnije nastaje zbog neusklađenosti između propulzije ždrijela i relaksacije m. krikofaringeusa. Divertikul srednjeg jednjaka (trakcijski) nastaje privlačenjem okolnog upalnog tkiva medijastinuma ili sekundarno zbog poremećaja motiliteta jednjaka. Epifrenični divertikul nastaje neposredno iznad ošita i obično je udružen s poremećajem motiliteta (ahalazija, difuzni spazam jednjaka).

Simptomi i znakovi

Zenkerov divertikul puni se hranom koja se može vraćati kad bolesnik legne ili se sagne. Ukoliko se regurgitacija zbiva noću, može se razviti aspiracijski pneumonitis. Rijetko, hernija postaje velika, izazivajući disfagiju i ponekad palpabilnu masu na vratu. Trakcijski i epifrenični divertikul rijetko su simptomatski, premda osnovna bolest može davati simptome.

Dijagnoza i terapija

Svi se divertikuli dijagnosticiraju radiološkim pregledom gutanjem barijeve kaše. Specifično liječenje najčešće nije potrebno, premda je ponekad nužna kirurška resekcija zbog velikih ili simptomatskih divertikula. Divertikuli povezani s poremećajima motiliteta zahtijevaju liječenje primarnog poremećaja. Primjerice, neki prikazi slučajeva sugeriraju izvođenje krikofaringealne miotomije za vrijeme resekcije Zenkerova divertikula.