Bezoari i strana tijela

Hrana kao i druge progutane tvari mogu stvoriti čvrste nakupine unutar probavnog sustava