Akutni abdomen i kirurška gastroenterologija

Akutni abdomen skup je abdominalnih simptoma i znakova takve jačine ili značenja da bi poremećaj mogao zahtijevati i kiruršku intervenciju. Primarni simptom je akutna abdominalna bol. Kronična abdominalna bol opisana je na str. 66.