Epifizitis kalkaneusa

Riječ je o bolnoj dizrupciji apofize od tijela petne kosti prije završene osifikacije.

Kalkaneus se razvija iz dva centra okoštavanja: jedan postoji pri rođenju, a drugi se obično javlja u dobi od 8 god. Osificiranje je većinom završeno do 15. god. Hrskavična dizrupcija kod epifizitisa petne kosti posljedica je pretjeranog povlačenja apofize od strane kontrahiranih ili skraćenih mišića potkoljenice. Određenu ulogu igra brzo izrastanje bez adaptivnog izduženja mišića (posebno tricepsa sure).

Bol se obično javlja u osobe stare 9–14 god. s anamnezom sportskih aktivnosti; zahvaća rubove pete, a pogoršava se pri trčanju ili stajanju na prstima. Ponekad je peta topla i otečena. Dijagnoza je klinička, pri čemu radiogram ne pomaže.

Petni jastučići olakšavaju tegobe jer smanjuju trakciju Ahilove tetive. Za suzbijanje boli i istezanje tricepsa koriste se udlage, kao i noćne imobilizacije po Royceu. Važna je persuazija jer tegobe znadu trajati više mjeseci.