Entezopatija ahilove tetive

Entezopatija uzrokuje bol na mjestu pripoja tetive o posterosuperiornu plohu kalkaneusa.

Uzrok je kronično istezanje petne kosti tetivom, a doprinosni čimbenici su skraćeni i kontrahirani mišići potkoljenice zbog sedentarnog načina života, pretilosti ili sportskog preopterećenja.

Karakteristična je bol pri hodu, sa stražnje strane pete, odmah ispod ruba obuće. Bolna palpacija insercije tetive postavlja dijagnozu, a manualna dorzifleksija gležnja pri palpaciji pojačava bolnost.

Fizikalnu terapiju u smislu istezanja tricepsa sure treba provoditi 3×/dan po 10 min. Istezanje se postiže u stojećem stavu, pacijent je udaljen od zida za dužinu ruku, koljena su izravnana a stopala se dorziflektiraju naginjanjem prema zidu. Propisuju se noćne Royceove udlage. Tegobe se privremeno suzbijaju petnim ulošcima.