Bolesti stopala i gležnja

Većina problema sa stopalom posljedica je anatomskih otklona ili abnormalne funkcije zglobnih i vanzglobnih struktura (SL. 43–1). Rjeđe su u pitanju sistemski poremećaji (TBL. 43–1). Dijabetičarima i perifernim angiopatima treba bar 2×/godišnje pomno pregledati stopala uz procjenu žilnog i živčanog integriteta.

MSD priručnik dijagnostike i terapije

TABLICA 43–1

ZNAKOVI SISTEMSKIH BOLESTI NA STOPALU

SIMPTOMI STOPALA

MOGUĆI UZROCI

Bol u mirovanju, uz podignutu nogu, popravlja se spuštanjem

Teški stupanj periferne arteriopatije

Hladno, crveno ili cijanotično stopalo

Uznapredovala ishemija

Epizodno crveno, toplo, vrlo bolno stopalo

Eritromelalgija―većinom idiopatska ili u sklopu niza stanja

Nagla bol u stopalu koja se pogoršava kroz nekoliko s ili min, >uz fibrilaciju atrija

Embolija

Cijanoza jednog prsta (sindrom plavog prsta)

Antikoagulantno liječenje; tromboembolija ili kolesterolska embolija (nakon kateteriziranja srca ili aortokoronarne zaobilaznice)

Obostrane epizode bljedila i cijanoze prstiju

Raynaudova bolest ili fenomen

Obostrana cijanoza stopala u mirovanju

Dekompenzacija srca, osobito ako se pipaju periferne pulsacije

Bilateralna, trajna i bezbolna cijanoza (mlade žene)

Akrocijanoza

Bilateralni edemi

Bubrežne, jetrene ili srčane bolesti; lijekovi (npr. blokatori Ca kanala)

Unilateralni edem

Duboka venska tromboza; limfna opstrukcija

Čvrsti, jedri edemi stopala i potkoljenice

Limfedem

Čvrsti, obično gnjecavi edemi samo noge

Lipedem, zbog masti i tekućine

Čvrsti, jedri, čvorasti edemi iznad maleola

Pretibijalni miksedem

Edem s odlaganjem hemosiderina i smeđom diskoloracijom

Venska insuficijencija

Edemi stopala i prstiju, trnci i bol u gležnjevima i petama (sindrom tarzalnog tunela), hladne noge

Hipotireoza; rekurentni simetrični seronegativni sinovitis (rijetko)

Crvene, zagasite eflorescencije dorzuma s mlohavim bulama (erythema acrale necrolyticum)

Hepatitis C

Izolirani, bolni otok palca s deformitetom (kobasičasti prsti)

Psorijatični artritis; reaktivni artritis

Bolna, parestetična stopala

Periferna neuropatija (lokalna ili sistemska, npr. uz dijabetes)

Bol i parestezije u peti; bol u stopalu pri ekstenziji noge, olakšanje fleksijom koljena

Išijas

Bol u palcu ili gležnju s crvenilom i toplinom

Giht

Bolno hodanje nakon odmora (poststatička diskinezija)

Artritis

Zadebljani (>22 mm) petni jastučići

Akromegalija

Na stopalima često nastaju žuljevi i kurje oči (str. 951) te infekcija gljivicama (str. 992), bakterijama (str. 980) i virusima (str. 998).

TBL. 43–2 anatomskim redom navodi bolesti stopala i gležnja, a TBL. 43–3 donosi česte uzroke bolova u peti.

TABLICA 43–2

BOLESTI STOPALA I GLEŽNJA PO LOKALIZACIJI

Anterolateralni dio gležnja

Meniskoidno tijelo

Neuralgija intermedijarnog dorzalnog kutanog živca

Peronealni tenosinovitis

Medijalni dio gležnja

Sindrom tarzalnog tunela

Tendinosis tibialis posterior

Sredina stopala

Klavusi ili kalusi (kurje oči ili žuljevi)

Interdigitalni (Mortonov) neurom

Metatarzalgija

Bol metatarzofalangealnog zgloba

Sesamoiditis

Plantarni dio pete

Donji burzitis pete

Plantarna fascioza

Stražnji dio pete

Entezopatija Ahilove tetive

Prednji burzitis Ahilove tetive

Stražnji burzitis Ahilove tetive

Postranični dijelovi pete

Epifizitis kalkaneusa (Severova bolest)

Uklještenje medijalnog plantarnog živca

Svod stopala

Uganuće plantarne fascije

Plantarna fibromatoza

Palac

Burzitis (bunion)

Čekičasti prst

Unguis incarnatus

Onychomycosis

Paronychia

TABLICA 43–3

LOKALIZACIJA STANJA KOJA PRATI BOL U PETI

LOKALIZACIJA BOLI

PRATEĆE STANJE

Plantarna površina pete

Plantarna fascioza (plantarni fasciitis, sindrom petne ostruge)

Medijalni i lateralni rubovi pete

Epifizitis kalkaneusa (Severova bolest, u djece); uklještenje medijalnog plantarnog živca

Retromaleolarni prostor ispred Ahilove tetive

Fraktura posterolateralnog tuberkula talusa, tendinitis tibialis posterior, prednji burzitis Ahilove tetive, sindrom tarzalnog tunela

Iza Ahilove tetive

Stražnji burzitis Ahilove tetive

Pripoj Ahilove tetive o kalkaneus

Entezopatija Ahilove tetive