Panaricij

Panaricij predstavlja infekciju pulpe distalne falange, obično stafiloili streptokokima.

Panaricij (engl. felon) se najčešće razvija u pulpi distalne falange, koja može biti zahvaćena centralno, lateralno ili apikalno. Pregrade između dijelova pulpe obično ograničavaju širenje infekcije, pa dolazi do apscediranja s pritiskom i nekrozom susjednih tkiva, odnosno do infekcije kosti, zgloba ili fleksornih tetiva. Javljaju se žestoki pulzirajući ili kucajući bolovi, a jagodica prsta je napeta, otečena, topla i jako bolno osjetljiva. Liječenje se sastoji iz promptne incizije i drenaže (mediolateralna incizija primjereno otvara fibrozne septume) uz peroralno davanje antibiotika. Dovoljna je empirijska primjena jednog cefalosporina.

MSD priručnik dijagnostike i terapije

Slika 42–3. Imobilizacija udlagom u funkcijskom položaju (ekstenzija zapešca za 60°, fleksija metakarpofalangealnih i blaga fleksija interfalangealnih zglobova).