Palmarni apsces

Apsces dlana je gnojna infekcija dubokih palmarnih prostora, tipično uzrokovan stafilokokima ili streptokokima.

Palmarni apsces zahvaća tenar, sredinu dlana ili je dvodoman, u obliku manžetnog dugmeta (engl. collar–button abscess). Može se pojaviti u bilo kojem dijelu dlana i dubokih odjeljaka i širiti se po metakarpusu od palmarnog prema dorzalnom prostoru i naličiti infekciji dorzuma šake. Javljaju se intenzivni pulzirajući bolovi s jakom bolnošću na palpaciju. Traži se RTG snimka radi otkrivanja mogućih stranih tijela. Neophodna je incizija i drenaža u kirurškoj sali (prognostički je važno sačuvati važne anatomske strukture) uz nasađivanje kultura i davanje antibiotika (npr. jednog cefalosporina).