Herpesna zanoktica

Kožna infekcija distalnog kraja prsta uzrokovana herpes simplex virusom.

Herpesna zanoktica je jako bolna. Pulpa jagodice prsta nije osobito napeta. Na volarnoj i na dorzalnoj strani terminalne falange javljaju se mjehurići, ali tek 2–3 dana nakon nastupa bolova. Žestoka bolnost naliči na panaricij, ali nema napetosti pulpe i javljaju se mjehurići.

Herpesna zanoktica spontano prolazi, ali su moguće rekurencije. Incizija i drenaža su kontraindicirane. Lokalna primjena 5% aciklovira zna skratiti trajanje prve epizode. Oralni aciklovir (800 mg PO 2×/dan) može spriječiti recidiv ako se uzme odmah po pogoršanju simptoma. Otvorene vezikule treba zaviti da se spriječi prijenos.