Dupuytrenova kontraktura

(Fibromatoza dlana)

Progresivna kontraktura palmarne fascije s fleksijskim deformitetima prstiju.

Jedan je od najčešćih deformiteta šake; incidencija je viša u muškaraca i raste nakon 45 god. Autosomno je dominantno nasljedna s različitom penetrancijom. Češće se javlja u dijabetičara, alkoholičara i epileptičara, no specifični čimbenik koji dovodi do zadebljanja i skupljanja palmarne fascije je nepoznat.

Klinička slika

Prvi je znak obično osjetljiv čvorić na dlanu, većinom uz srednjak ili prstenjak, koji postupno postaje sasvim bezbolan. Nakon toga se stvara površni tračak koji kontrahira MCP i interfalangealne zglobove, tako da se konačno cijela šaka zna saviti u luk. Ponekad dolazi i do fibroznog zadebljanja dorzuma PIP zglobova (Garrodovi jastučići), do fibromatoze penisa (Peyronieova bolest) u 7–10% pacijenata, a ponekad i do čvorića na stopalu (plantarna fibromatoza). Druge vrste fleksijskih deformiteta prstiju javljaju se u sklopu šećerne bolesti, SS i kronične refleksne simpatičke distrofije, pa ih treba razlikovati.

Liječenje

Injekcija kortikosteroidne suspenzije u čvorić smanjuje osjetljivost ako se primijeni prije pojave kontrakture. Ako se ruka ne može položiti ploštimice na stol, a naročito kad se razviju značajne kontrakture PIP zglobova, indicirana je kirurška intervencija. Potrebna je minuciozna ekscizija bolesne fascije jer obuhvaća neurovaskularne snopove i tetive. Nepotpuna ekscizija ili recidiv uzrokuju ponovnu kontrakturu, navlastito u mlađih bolesnika, uz pozitivnu obiteljsku anamnezu, uz Garrodove jastučiće, Peyronievu bolest ili plantarnu fibromatozu. Neke se kontrakture povlače na injekciju kolagenaze, što još nije u širokoj kliničkoj primjeni.