Deformiteti

Deformacije mogu biti posljedica općih bolesti (npr. artritis) ili dislokacija, prijeloma i drugih lokalnih promjena. Većinu netraumatskih lokalnih otklona dijagnosticira se fizikalnim pregledom. Kad je deformitet ustaljen, ne može ga se bitno mijenjati udlagama, vježbama i drugim konzervativnim mjerama.