Deformitet u obliku labuđeg vrata

Riječ je o hiperekstenziji PIP zgloba, fleksiji DIP zgloba, a ponekad i fleksiji metakarpofalangealnog zgloba (SL. 42–2).

Premda je karakterističan za RA, ovaj deformitet ima više uzroka, uključujući neliječeni čekičasti prst, labavost volarnih ligamenata PIP zgloba, spasticitet mišića šake, rupturu fleksorne tetive PIP zgloba i loše zarastanje prijeloma srednje i proksimalne falange. Nekorigirana i nekompenzirana hiperekstenzija PIP zgloba onemogućava savijanje prsta i zatvaranje šake, sa značajnom invalidnošću. Liječenje se po mogućnosti usmjerava na osnovnu promjenu (npr. ispravljanje čekičastog prsta i drugih koštanih otklona, relaksiranje spastičnih mišića). Blagi deformiteti uz RA mogu se liječiti funkcijskom prstenastom udlagom.

Pravi deformitet labuđeg vrata ne zahvaća palac, koji ima samo jedan interfalangealni zglob. Međutim, zna se javiti izrazita hiperekstenzija interfalangealnog zgloba palca s fleksijom metakarpofalangealnog (MCP) zgloba, što se zove pačji kljun, Z deformitet (cik–cak) ili pravokutna deformacija. Ako joj je pridružena i nestabilnost palca, hvatanje bude bitno oslabljeno. Ovaj se deformitet ispravlja interfalangealnom artrodezom uz rekonstrukciju tetive na MCP zglobu.

MSD priručnik dijagnostike i terapije

Slika 42–2. Deformiteti u obliku labuđeg vrata i zapućka.