Sistemski poremecaji u bolestima jetre

Bolesti jetre često izazivaju sistemske simptome i poremećaje (vidi Porto–sistemska encefalopatija na str. 197).