Poremećaji cirkulacije

Hipotenzija u uznapredovaloj bolesti jetre može doprinijeti bubrežnoj disfunkciji. Patogeneza hiperdinamske cirkulacije (povećan minutni volumen i srčana frekvencija) i hipotenzije koja se razvija u uznapredovaloj bolesti jetre slabo je poznata. Međutim, periferna arterijska vazodilatacija vjerojatno doprinosi razvoju oba ova stanja.

Specifične poremećaje jetrene cirkulacije (npr. Budd–Chiarijev sindrom) vidi u Pogl. 28 na str. 231.