Nekolestatska konjugirana hiperbilirubinemija

Poremećaji metabolizma bilirubina koji uzrokuju konjugiranu hiperbilirubinemiju bez kolestaze ne daju drugih simptoma ili posljedica osim žutice. Za razliku od nekonjugirane hiperbilirubinemije kod Gilbertova sindroma, bilirubin se može pojaviti u mokraći. Vrijednosti aminotransferaza i alkalne fosfataze obično su uredne. Liječenje nije potrebno.

Dubin–Johnsonov sindrom: Ovaj rijetki autosomno recesivni poremećaj uključuje poremećeno izlučivanje bilirubin glukuronida. Najčešće se dijagnosticira biopsijom jetre; ona je jako pigmentirana zbog intracelularne tvari slične melaninu, ali je inače histološki normalnog nalaza.

Rotorov sindrom: Ovaj rijetki poremećaj je klinički sličan Dubin–Johnsonovu sindromu, ali jetra nije pigmentirana, a postoje i druge manje metaboličke razlike.