Hematološki poremecaji

Anemija je česta u jetrenih bolesnika. Mogući čimbenici koji doprinose anemiji su gubitak krvi, manjak folne kiseline, hemoliza, supresija koštane srži alkoholom, te izravni učinak kronične bolesti jetre. Leukopenija i trombocitopenija su česta pojava uz splenomegaliju kod uznapredovale portalne hipertenzije.

Poremećaji koagulacije su česti i složeni. Oštećenje hepatocita i neadekvatna apsorpcija vitamina K mogu poremetiti sintezu faktora zgrušavanja u jetri. Zbog toga je produljeno protrombinsko vrijeme ili INR koje, ovisno o težini hepatocelularnog oštećenja, može dobro reagirati na parenteralnu primjenu fitonadiona (vitamin K1) 5–10 mg 1×/dan, 2–3 dana. Trombocitopenija, diseminirana intravaskularna koagulacija i poremećene vrijednosti fibrinogena također doprinose poremećajima zgrušavanja.