Oštećenje jetre lijekovima

Mehanizmi kojima lijekovi mogu oštetiti jetru su različiti, složeni i često slabo razumljivi. Neki lijekovi su direktno toksični: oštećenje je karakteristično za lijek, javlja se unutar nekoliko sati od uzimanja lijeka i ovisi o dozi lijeka. Drugi lijekovi dovode do oštećenja rijetko i to samo u osjetljivih osoba; oštećenje jetre se najčešće javlja unutar nekoliko tjedana, ali može i nakon nekoliko mjeseci po uzimanju lijeka. Oštećenje nije ovisno o dozi lijeka. Rijetko su ove reakcije alergijske; točnije se opisuju kao idiosinkrazija. Razlika između direktno toksičnog djelovanja i idiosinkrazije nije uvijek jasna; npr. neki lijekovi za koje se smatra da djeluju idiosinkratskim odgovorom najvjerojatnije dovode do oštećenja stanične membrane preko toksičnih metabolita.

Premda nema zadovoljavajuće klasifikacije, oštećenje jetre lijekovima može se podijeliti na akutne reakcije (koje se sastoji od hepatocelularne nekroze), kolestazu (sa ili bez upale) i miješane reakcije (vidi TBL. 24–1). Neki lijekovi mogu dovesti do kroničnog oštećenja, što rijetko može dovesti i do nastanka tumora.

Dijagnoza i liječenje

Na hepatotoksično djelovanje lijeka treba posumnjati kad bolesnik ima neuobičajen obrazac bolesti jetre (npr. miješane ili neobične oblike kolestaze i hepatitisa); kod hepatitisa ili kolestaze nakon što se isključe uobičajeni uzroci; za vrijeme primjene lijeka za kojeg je poznato da ima hepatotoksični učinak, čak i bez simptoma i znakova (vidi TBL. 24–1); ili ako biopsija jetre pokaže histološke promjene koje upućuju na oštećenje lijekom. Žutica kao posljedica hemolize zbog oštećenja lijekom može u početku sličiti na hepatotoksičnost, međutim u tom slučaju povišeni bilirubin je nekonjugiran, a drugi testovi jetrene funkcije su u granicama normale.

S obzirom da nema dijagnostičkog testa kojim se može potvrditi toksični učinak lijeka, dijagnoza se mora postaviti isključivanjem drugih mogućih uzroka (npr. ako postoji kolestaza, slikovne pretrage moraju isključiti opstrukciju; serologija na viruse u slučaju hepatitisa) te na osnovu vremenskog intervala između uzimanja lijeka i pojave oštećenja jetre. Opetovano, reverzibilno oštećenje nakon ponavljanih doza je jasan dokaz, međutim, zbog rizika od teškog oštećenja jetre test ponovnog davanja lijeka za koji se sumnja da je hepatotoksičan se ne izvodi. Ponekad je neophodno učiniti biopsiju jetre, kako bi se isključile druge bolesti jetre. Ako je dijagnoza i tada nejasna, može se pokušati izuzeti lijek.

Za neke lijekove koji dovode do direktnog hepatotoksičnog djelovanja (npr. paracetamol), koncentracija lijeka u krvi može se koristiti kao pretkazatelj oštećenja jetre. Međutim, koncentracija lijeka u krvi može biti niska ako se test učini kasno. Mnogi biljni preparati koji se mogu naći u slobodnoj prodaji uzrokuju oštećenje jetre; bolesnike s neobjašnjivim oštećenjem jetre mora se upitati uzimaju li takve preparate.

Liječenje oštećenja jetre prouzrokovano lijekom općenito se sastoji od prekida uzimanja lijeka i potporne terapije.