Lijekovi i jetra

Interakcija lijekova i jetre može se promatrati kao (1.) učinak bolesti jetre na metabolizam lijeka, (2.) oštećenje jetre prouzrokovano lijekom i (3.) metabolizam lijeka u jetri (vidi str. 2526). Moguće su i brojne interakcije.